Announcements

  • September 20, 2014 (Saturday) - No Classes.
  • September 22, 2014 (Monday) - 1st day of examination.
  • September 23, 2014 (Tuesday) - Morning examination. Afternoon practice.

Director's Message

Fr. Rod P. San Jose
Rev. Fr. Rodrigo P. San Jose, OFM

"Taon ng Pagpapalalim ng Ating Pananampalataya:" ito ang hamong ibinigay sa atin sa Taong Pampaaralang 2013-2014, kasabay ng tungkuling ibalik ang marangyang kasaysayan ng Saint Francis School. Sumaatin nawa lahat ang Kapayapaan at Kabutihan . . .

Sa mga titik ng Abakada, at sa mga bilang mula 0-9, ay makakabuo ng panibagong kaalaman at kamulatan . . ganun din sa inyong mga mag-aaral: sa bawat karanasan ninyo ay bumuo ng panibagong kaalaman . . sa pag-gabay ng Espiritu Santo . .